Gaara my lover

Novinky: ERROR!!! Čtěte VŠICHNI...!!!!!!

Gaara příběhy

Příběh 24.

Život darem...

Watanabe zůstala překvapením jen němě stát. A hned na to ji Gaarův písek jemně přitiskl ke kmeni stromu. Nemohla nic dělat. Nic, jen bezmocně sledovat boj, který se jí odehrával před očima. Gaara i Takumi bojovali ze všech sil. Ninjové ze skryté mlžné vesnice byli silní a měli značnou převahu. Watanabe byla naštvaná. Na sebe, na Gaaru a taky na to, že bude brzo rodit.

S překvapením jejím i Gaarovým se uchýlilo i k fyzickému střetnutí.

Gaaru to překvapilo natolik, že ani nestačil zareagovat. Rána od jednoho z mnoha ninjů ho odhodila a on ztěžka dopadl na zem. Prach kolem něj se zvířil a začal tančit v rytmu jeho prudkého dechu. Na chvíli ztratil vědomí.

Jeho písečné sevření povolilo. Watanabe se konečně mohla hýbat.

Když jejímu bratrovi došlo co se stalo vykřikl: „Wan! Uteč!“

Neudělala nic. Nechtěla utíkat. Vždyť to je zbabělost.

Takumi už byl nervózní.

„Tak dělej! Tady nic nezmůžeš!“ Zakřičel znova.

Chvíli se tvářila trucovitě, ale pak se dala na útěk.

Gaara se konečně probudil. Když uviděl jak dívka utíká řekl si, že je to tak lepší.

Další Takumiho výkřik však Watanabe zastavil. V jednu vteřinu ho viděla, jak doráží svého protivníka a v další cítila, že stojí za ní.

„Prosím! Příště dávej pozor.“ Zašeptal zvláštně zastřeným hlasem. A v té vteřině jí to došlo. Zůstala stát s vytřeštěnýma očima. Uslyšela dutou ránu, když Takumi padl mrtev k zemi. Chtěla vykřiknou, ale zhrdla se jí nevydrala ani hláska.

Gaara to viděl. Nejdřív se mu ulevilo. Pak ho ale popadl vztek.

Uviděl jak tenký žlutý paprsek probodává vzduch a míří k dívčinu zátylku. Zakřičel na ní ať se sehne. Watanabe vyděšeně padla na kolena. Paprsek jí minul  pak se ztratil.

Gaara se vztekem, který mu proudil v žilách, hravě dorazil zbytek zmírajících ninjů.

Když pak pohlédl znova na dívku, ležela zhroucená u bratrova těla.

Když poklekl vedle ní poznal. Takumi umřel stejně jako málem kdysi umřel on. Hluboká krvavá rána na zátylku. Umřel hned v dalších pár vteřinách ,co ho to zasáhlo. Gaara ne. Jeho prve chránil písek, proto nebyla jeho rána tak hluboká. Zemřel, aby ona mohla žít. Daroval jí to nejcennější, co měl…svůj život…
Žádné komentáře
 
Sins....I forgive you...But...Now you´re done it again...